Dr. Temesszentandrási György Ph D

Belgyógyász, immunológus, allergológus szakorvos

1972. április 5-én születtem Budapesten. Édesapámtüdőgyógyász, 50 éve háziorvosként dolgozik. Édesanyám gyógyszerész. Két öcsémvan.

Középiskolai tanulmányaimat a budapesti PiaristaGimnáziumban végeztem, itt érettségiztem kitűnő eredménnyel 1990-ben. Ez évbenvettek fel a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1996-ban summa cum laudevégeztem. Francia nyelvből Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 5.helyezett lettem, 1991-ben felvételt nyertem az ELTE Bölcsészettudományi KarFrancia Nyelvi Szakára, ahol szintén 1996-ban végeztem jeles eredménnyel.

A középiskolai évek alatt német és francia nyelvbőlközépfokú nyelvvizsgát tettem.

Az egyetemi időszak alatt 1991, 1993, 1994 és 1995nyarán ápolástani, majd belgyógyászati és sebészeti gyakorlataimat Bécsben a Krankenhausder Barmherzigen Schwestern kórházban végeztem. 1992-ben önkéntes segítőkéntdolgoztam ugyanitt.

1994-1995-ben egyetemi tanulmányaimból fél évet Tempusösztöndíjjal Párizsban a Kremlin Bicetre Université-n végeztem el.

1996-1998 közt patológusként dolgoztam a Haynal ImreEgészségtudományi Egyetemen. Ekkor 1998 nyarán 2 hónapig -immár rezidensként- újraBécsben dolgoztam az Irgalmasrend Kórházában.

1998. november 1.én-2021. március 1 közt a SemmelweisEgyetem III. Belgyógyászati, jelenlegi elnevezés alapján  Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájángyógyítottam, oktattam és kutattam.

2001-2002-ben 8 hónapon át Párizsban az Henri MondorKórházban dolgoztam endokrinológiai ill. immunológiai osztályokon, valamint asürgősségi betegellátó osztályon.

2003-ban tettem szakvizsgát belgyógyászatból, 2009-benklinikai immunológia és allergológiából. 2012 óta osztályvezető főorvosként, smagyar tanulmányi felelősként működtem. Kezdettől fogva részt vettem a magyarés angol nyelvű, 2018 óta a német nyelvű oktatásban gyakorlatok és előadásoktartásával.

2004 óta végzek endoszkópos vizsgálatokat.

2019. februárjában tudományos fokozatot szereztem summacum laude minősítéssel a Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok DoktoriIskola Patobiokémia programjában, PhD értekezésem témája a „Szérumfehérjékpolimorfizmusainak vizsgálata gyulladásos kórképekben” volt.

2020. júliusában neveztek ki egyetemi adjunktusnak.

2021.márciustól 2023.januárig a Budai IrgalmasrendiKórház Belgyógyászati Osztályának, Krónikus Osztályának és COVID osztályánakvoltam centrumvezető főorvosa.

2023. márciusától az Észak Budai Szent JánosCentrumkórház allergológiai és immunológiai szakrendelőjét vezetem.

 

Tudományos publikációim összesítettimpact faktora: 120,14

Tagja vagyok a MagyarBelgyógyász Társaságnak és a Magyar Allergológiai és Klinikiai ImmunológiaiTársaságnak, az elmúlt évtized konferenciáin mindig mint előadó vettem részt. Feleségemmolekuláris biológus, PhD fokozatát Sarkadi Balázs Professzor Úrmunkacsoportjában szerezte. Jelenleg Magyarország legnagyobb biotechnológiaicégénél, mint szenior kutató dolgozik. Két gyermekünk van, Anna 2011-ben,Gyurika 2014-ben született.