Dr. Széplaki Zoltán Ph D

Neurológus, pszichiáter szakorvos

A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1974-ben. Az egyetemi évek alatt alatt a II sz. Neuropszichiátriai Klinika elektrofiziológiai laboratóriumában tudományos diákköri munkát végeztem. Kutatási témám EEG vizsgálatok számítógépes korrelációs analízise volt, gyógyszer hatás vizsgálatoknál, illetve agyi keringés mérése szonográfia segítségével.  Az egyetem elvégzése után a Kútvölgyi Kórház neuropszichiátriai osztályán dolgoztam. Neurológiából, majd pszichiátriából sikeres szakvizsgát tettem. Postgraduálisan szociológiából szereztem képesítést.


Az osztályos és ambuláns klinikai munka mellett folytattam az EEG vizsgálatokat. Ezenkívül neuroradiológiai továbbképzéseken és vizsgálatokban vettem részt és vizsgáztam. Új szakmai profilként agyi izotóp vizsgálatokat végeztem a kórház izotóp Laboratóriumában, ez a terület hozta meg számomra az elméIyedt, alapos klinikai munka lehetőségét és tettem szert elismertségre agyizotóp és SPECT vizsgálatok területén, ezt a tevékenységet MTA kandidátusi fokozat megszerzésével tettem teljessé. Ezt követően részt vehettem egy posztgraduális képzésen a rochesteri Mayo Clinic neurológiai és nukleáris medicina részlegén, ami meghatározta orvosi gondolkodásomat. I994-tőI nyugdíjazásomig vezettem a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Neurológiai osztályát, elsők között szerveztem stroke őrzőt az akut ellátás biztosítására. I998-tó1 a SE KUT főigazgató helyettese voltam, a kiemelt ellátást szerveztem.


2015-ben nyugdíjba mentem, azóta ambuláns neurológiai-pszichiátríai rendelést végzek régi munkahelyemen és a számomra fontos Professional Orvosi Kft. multidiszciplináris orvosi csapatában. Perszonálisan a család, gyerekek, unokák mellett a világlató utazásokat, és a zene trartszcendentális szeretetét említeném.

Kapcsolódó vizsgálatok